สปอร์ตไลท์ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของทุกคน

สปอร์ตไลท์ เป็นคำที่คนไทยมักเรียกกัน แต่จริงๆแล้วนั้นในต่างประเทศจะใช้คำว่าฟลัดไลท์ โดยทั่วไปสปอร์ตไลท์นั้นมีหน้าที่ให้แสงสว่างในพื้นที่กว้างสามารถปรับหมุนองศาเพื่อให้แสงไฟส่องไปในทิศทางที่ผู้ใช้ต้องการเน้นจุดที่ต้องการส่อง สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกอาคาร และภายในอาคาร โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED นั้นจะเห็นได้หลากหลายสถานที่แต่ประสิทธิภาพของแต่ละแบรนด์ แต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกัน การใช้วัสดุที่มีคุณภาพที่แตกต่างกันมาผลิตอีกทั้งยังหาเลือกซื้อได้ง่าย ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ แต่ก็แน่นอนว่า คุณภาพก็ตามราคา และเรื่องการรับประกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับตั้นๆที่ต้องคำนึงถึง

โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ถือเป็นโคมไฟให้แสงสว่างที่มีรูปแบบการให้แสงสว่างแบบส่องเน้น สามารถให้แสงสว่างได้ในวงกว้าง จะให้แสงสว่างตามสถานที่ต่างๆ เช่น ไฟส่องในสนามกีฬา ไฟส่องป้ายตามท้องถนน ไฟส่องวัตถุจัดแสดง ไฟในคอนเสิร์ต ไฟส่องในสวนสาธารณะ ไฟที่ให้แสงสว่างตามลานกว้าง เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วนั้นการให้แสงสว่างของ สปอร์ตไลท์ การให้แสงสว่างในทุกพื้นที่ เป็นการให้แสงสว่างอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณนั้น เป็นการให้แสงในบริเวณกว้าง ซึ่งจะมีแสงสว่างอย่างทั่วถึง ซึ่งการให้แสงสว่างในรูปแบบนี้จะมีข้อดีที่แสงสว่างจะไปถึงทุกพื้นที่ แต่จะมีข้อเสียในเรื่องของการสิ้นเปลืองพลังงาน เนื่องจากการให้แสงสว่างในแต่ละพื้นที่จะต้องมีบางส่วนที่ไม่ต้องการแสงสว่าง การให้แสงสว่างเฉพาะพื้นที่ เป็นการให้แสงสว่างที่สอดคล้องกับการใช้งาน โดยจะต้องเลือกใช้โคมไฟที่ให้แสงสว่างที่เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีมีข้อเสียในเรื่องของตำแหน่งพื้นที่ที่ติดตั้งที่จะต้องตายตัวไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยการติดตั้งการให้แสงสว่างเฉพาะที่นี้จะเหมาะสำหรับโรงงานที่มีการติดตั้งที่ตายตัว

การติดตั้งการให้แสงสว่างเฉพาะตำแหน่ง เช่น การให้แสงสว่างป้ายโฆษณา การให้แสงสว่างอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างความสวยงามยามค่ำคืน และสร้างจุดเด่นให้อาคาร และสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้การให้แสงสว่างในรูปแบบนี้ไม่ควรมากเกินไป จนกลายเป็นแสงจ้าและเกิดความไม่สบายตา

สปอร์ตไลท์ หลอดไฟที่เปล่งแสงออกมาในทางตรง ไม่ฟุ้งกระจายหรือทำให้สูญเสียแสงไปในพื้นที่ที่ไม่ต้องการเหมือนหลอดประเภทอื่น เป็นหนึ่งในประเภทของโคมไฟที่นิยมนำไปทำเป็นไฟส่องป้ายโฆษณา เพราะมีลำแสงที่แข็ง ผู้ใช้งานสามารถกำหนดทิศทางของแสงได้ ว่าจะไปในทิศทางใด นอกจากนี้แสงที่ได้ยังมีสีให้เลือกถึงสามแบบ คือ สปอร์ตไลท์LED แสงส้ม(warmwhite) สปอร์ตไลท์ LED แสงขาว(daylight) และ สปอร์ตไลท์ LED coolwhite และมีระดับความสว่างตามกำลังไฟตั้งแต่สปอร์ตไลท์ LED10w ไปจนถึงสปอร์ตไลท์ LED400w อีกทั้งยังมีค่าCRI หรือที่หลายคนเรียกว่าค่าความถูกต้องของเฉดสีที่สม่ำเสมอ และให้ค่าสีที่แม่นยำมากกว่าสปอร์ตไลท์แบบเดิมซึ่งเป็นผลทำให้ทัศนียภาพของแสงดีขึ้น และได้ภาพที่ให้แสงที่ถูกต้อง

เนื่องจากสปอร์ตไลท์ LED100wให้ค่าแสงที่ถูกต้องและแม่นยำจึงนิยมนำไปเป็นไฟ ในสตูดิโอ หรือวงการถ่ายภาพ นำไปเป็นไฟในคลังสินค้า เพราะแสงที่ส่องออกมาจากสปอร์ตไลท์ LED เมื่อกระทบกับผิวของสิ่งของแล้วจะไม่ทำให้สีซีด และยังคงสภาพผิวของวัตถุดังเดิมและนิยมนำไปใช้กับคลังรูปภาพ แกลลอรี่ รวมถึงร้านเพชร จิวเวอรรี่ เพราะจะทำให้เพชรมีความแวววาว เป็นที่ดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้มากกว่าเดิม หรืออาจจะนำไปใช้เป็นสปอร์ตไลท์ส่องป้ายโฆษณา สปอร์ตไลท์สนามฟุตบอล แต่อาจจะต้องใช้สปอร์ตไลท์ LED ที่มีกำลังไฟในปริมาณมาก เพราะ เป็นพื้นที่ภายนอกอาคาร และอยู่ในที่สูง จึงควรใช้กำลังไฟมาก เพื่อให้เก
การส่องสว่างที่ทั่วถึงและเกิดประโยชน์มากที่สุด