ไฟถนนโซล่าเซลล์ ประหยัดค่าใช้จ่ายและ รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เสาไฟถนนโซล่าเซลล์ ที่ได้มาตรฐานจะต้องเป็นเสาตรงในแนวดิ่งไม่มีการคดหรืองอ มีเท้าแขนที่สามารถถอดหรือประกอบเองได้ เพื่อความคงทนต่อแดด ลม น้ำ และแรงสั่นสะเทือนทั้งจากยานพาหนะ และ ภัยธรรมชาติ

ไฟฟ้าสาธารณะ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ควรได้รับจากรัฐ ในเรื่องอำนวยความสะดวกแสงสว่างตามถนน ทางเดิน เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และ ภัยโจรกรรมต่างๆ เป็นต้น การติดตั้งเสาไฟถนนและโคมไฟถนนสาธารณะ ควรอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมทางด้านเทคนิค งบประมาณ การสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และ บำรุง เป็นต้น

ขั้นตอนในการเลือกซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์

ในปัจจุบันไม่ว่าสถานที่ใดก็ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างทั้งสิ้น เพราะในปัจจุบันโลกของเราต่างมีการแข่งขัน และผลิตสิ่งต่างๆ ซึ่งในกระบวนการผลิตเหล่านี้นี่เองก็จะมีแสงสว่างเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนอกจากแสงสว่างจะช่วยทำให้การผลิตสิ่งต่างๆและการทำงานของมนุษย์มีอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว แสงสว่างยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ เหมือนการติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ ซึ่งการเลือกประเภทและรูปแบบของไฟถนนโซล่าเซลล์ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บนท้องถนน และเส้นทางการจราจรต่างๆ โดยในขั้นตอนแรกของการเลือกซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ คือ

– เราจะต้องทำการกำหนดและตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ว่า สถานที่ที่จะติดตั้งโคมไฟถนน LED นั้น มีลักษณะของพื้นดินเป็นอย่างไร เช่น พื้นหญ้า พื้นปูนซีเมนต์ หลังจากนั้นให้กำหนดประเภทของโคมไฟถนนให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นดินที่จะทำการติดตั้ง ทั้งนี้ในการติดตั้งโคมไฟถนน ในแต่ละครั้ง ควรทำการประเมินว่าพื้นที่ที่ทำการติดตั้งนั้นสามารถรองรับน้ำหนักของโคมไฟถนนโซล่าเซลล์เสาไฟถนนและอุปกรณ์อื่นๆ ได้หรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาเสาไฟถนนเอียง
– ประเมินค่าของโคมไฟถนนว่ามีการส่องสว่างและใช้พลังงานไฟฟ้าในการให้แสงสว่างเท่าใด ซึ่งก่อนทำการเลือกซื้อหรือติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ทุกครั้ง หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรทำการตรวจสอบว่าพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งโคมไฟถนนนั้น มีความเหมาะสมที่จะติดตั้งแบบใด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแสงน้อย หรือ แสงจ้า ซึ่งอาจกระทบต่อการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน
– พิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของหลอดไฟ รวมไปถึงค่าความถูกต้องของสี ซึ่งโดยส่วนมากไฟถนนโซล่าเซลล์ จะมีจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยเฉลี่ยแล้วดวงโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หนึ่งตัวจะสามารถให้แสงสว่างได้อย่างน้อยห้าหมื่นชั่วโมง ไม่เพียงเท่านี้ จากผลการวิจัยค้นพบว่า การติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ยังช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน เนื่องจากการทำงานของโคมไฟถนนจะไม่มีการกระจายความร้อน และรังสียูวี รวมไปถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้นโคมไฟถนนจึงถือเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในในการเลือกซื้อไฟถนนโซล่าเซลล์มีตั้งแต่ถูกไปถึงแพง ในการเลือกเสาไฟถนน ประการแรกให้สังเกตจากสัญลักษณ์มาตรฐานมอก. โดยมาตรฐานมอก. คือ การรับรองว่าเสาไฟถนนรุ่นนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบทั้งขั้นตอนการผลิตและความคงทน ความปลอดภัยในการใช้งาน