ทำความรู้จักกับ Digital Door Lock

Digital Door Lock คืออะไร คือ กลอนประตูดิจิตอล ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ทันสมัย และหลาดหลาย ด้วยการปลดล็อคด้วยระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น กดระหัสผ่าน แสกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ด บลูทูธ แอปพลิเคชั่น ระบบป้องกันการโจรกรรมงัดแงะ การสุ่มรหัสหรือการพยายามจะปลดล็อคด้วยวิธีต่างๆ และระบบบล็อคอัตโนมัติเมื่อประตูปิด เป็นต้น ไม่เพียงแต่ฟังก์ชั่นในการทำงานเท่านั้น ปัจจุบัน กลอนดิจิตอล ยังมีการออกแบบและพัฒนาตัวเครื่องให้มีความสวยงาม ทันสมัยเหมาะกับการติดตั้งกับประตูที่หลากหลายชนิด เช่น ประตูไม้ เหล็ก อลูมิเนียม (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิจิตอลดอร์ล็อคแต่ละรุ่น)

Digital Door Lock ติดตั้งใช้งานอย่างไร

การติดตั้งใช้งานของ กลอนประตูดิจิตอล แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แบบติดตั้งหลัก (Mortise Lock) และแบบติดตั้งเสริม (Rim Lock) มีความแตกต่างกันในการใช้งาน ดังนี้

Digital Door Lock แบบติดตั้งหลัก (Mortise Lock) เป็นการติดตั้ง กลอนดิจิตอล แทนมือจับ หรือลูกบิดเดิม ติดตั้งโดยถอดมือจับหรือลูกบิดเดิมออก กรณีที่เป็นมือจับเขาควายทั่วไปหรือลูกบิด จะไม่ค่อยพบปัญหา แต่หากต้องติดตั้งแทนมือจับเดิมที่เป็นแบบมอร์ทิสล็อค แนะนำให้วัดระยะของมือจับและตลับกล่องมอร์ทิส เพื่อที่จะได้เลือกขนาดของดิจิตอลดอร์ล็อคที่มีขนาดพอเหมาะกับการปิดช่องว่างที่มีอยู่เดิม ซึ่งการติดตั้งประเภทนี้ค่อนข้างยุ่งยาก และซับซ้อน จึงจำเป็นต้องใช้ช่างชำนาญการ เพื่อให้การติดตั้งถูกต้อง สะดวก สวยงาม และปลอดภัย

Digital Door Lock แบบติดตั้งเสริม (Rim Lock) เป็นการติดตั้ง กลอนดิจิตอล เพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับบ้านมากขึ้น ด้วยกสรติดตั้งแบบลอย โดยยังคงมีลูกบิดหรือมือจับเดิมอยู่ โดยตัวเครื่องจะไม่มีมือจับ ติดตั้งบริเวณเหนือลูกบิดหรือมือจับของประตูเดิม ซึ่งการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยาก บางรุ่นสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ตำแหน่งในการติดตั้งจะอยู่ประมานหน้าอก หรือสูงจากพื้นประมาณ 125 เซนติเมตร

โดยทั่วไปแล้วการติดตั้ง กลอนประตู Digital จะเหมาะสำหรับการติดตั้งบนประตูไม้จริงหรือไม้สังเคราะห์ที่มีความหนาตั้งแต่ 3.5 เซนติเมตร รวมถึงบานประตูควรมีกรอบบานไม่น้อยกว่า 10 ซม. แต่ในปัจจุบันมีการเพิ่มรุ่นของ กลอนประตูอัจฉริยะ บางรุ่นเพื่อให้สามารถติดตั้งกับประตูเหล็ก อลูมิเนียม กระจก และประตูบานเลื่อนได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกลอนประตูดิจิตอลแต่ละรุ่น ส่วนการติดตั้ง กลอนประตูอัจฉริยะ บนบานประตูลูกฟัก ควรมีระยะเจาะตลับกุญแจอยู่ที่ 70 มม.